• :
 • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DUC HUYỆN HƯNG NGUYÊN
 • Hoàng Văn Thụ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0982.226.066
  • Email:
   thuhv.hn@nghean.edu.vn
 • Hoàng Nghĩa Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0946.322.595
  • Email:
   haihn.hn@nghean.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Toán học, Công nghệ

 • Cao Thị Mai
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0965.602.099
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Toán học, Vật lý, Tin học

 • Lê Văn Mão
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên TC-KH
  • Email:
   maolv.hn@nghean.edu.vn
 • Nguyễn Văn Yến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên THCS
  • Email:
   yennv.hn@nghean.edu.vn
 • Phan Đức Hạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên THCS
  • Email:
   hanhpd.hn@nghean.edu.vn
 • Phan Thị Cúc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên THCS
  • Email:
   cucpt.hn@nghean.edu.vn
 • Ngô Thanh Sơn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên THCS
  • Email:
   sonnt.hn@nghean.edu.vn
 • Phạm Viết Oanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên TH
  • Email:
   oanhpv.hn@nghean.edu.vn