• :
  • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DUC HUYỆN HƯNG NGUYÊN

Vi deo tuyên truyền kỹ năng " Phòng chống đuối nước" của Liên đội trường Tiểu học Nguyễn Trường Tộ

Vi deo tuyên truyền kỹ năng " Phòng chống đuối nước" của Liên đội trường Tiểu học Nguyễn Trường Tộ

Giáo dục kỹ năng sống là một trong các nội dung được quan trọng và cần thiết trong các nhà trường, một trong các kỹ năng được chú trọng là " Kỹ năng phòng chống tai nại đuối nước" giúp các em học sinh biết cách phòng chống khi Mùa Hè đang đến gần và tính hiếu động, chủ quan của các em HS, tai nạn đuối nước có thể xẩy ra bất cứ lúc nào.