• :
  • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DUC HUYỆN HƯNG NGUYÊN
LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 9 NĂM 2010

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 9 NĂM 2010

Ngày đăng: (15/09/2010)   Lượt xem: 1620
LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 9 NĂM 2010I/ Nhiệm vụ trọng tâm :- Tổ chức khai giảng năm học mới 2010-2011 và ngày toàn dân đưa trẻ đến trường- Duyệt kế hoạch , nhiệm vụ năm học 2010 – 2011 cho các đơn vị ...
LỊCH CÔNG TÁC THANG 8 NĂM 2010

LỊCH CÔNG TÁC THANG 8 NĂM 2010

Ngày đăng: (15/09/2010)   Lượt xem: 1573
lÞch c«ng t¸c th¸ng 08 n¨m 2010 I/ Nhiệm vụ trọng tâm : - Tæng kÕt n¨m häc 2009 - 2010 ; triÓn khai kÕ ho¹ch nhiÖm vô n¨m häc 2010 - 2011 - Chuẩn bị khai giảng năm học mới 2010-2011II/ Nhiệm vụ cụ ...
LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 5 NĂM 2010

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 5 NĂM 2010

Ngày đăng: (03/05/2010)   Lượt xem: 1625
UBND HUYỆN HƯNG NGUYÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO Độc lập - Tự...
Lịch công tác thang 4 năm 2010

Lịch công tác thang 4 năm 2010

Ngày đăng: (28/03/2010)   Lượt xem: 1662
UBND HUYỆN HƯNG NGUYÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ...