Friday, 26/02/2021 - 02:04|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DUC HUYỆN HƯNG NGUYÊN
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

LỊCH CÔNG TÁC THANG 8 NĂM 2010

lÞch c«ng t¸c th¸ng 08 n¨m 2010 I/ Nhiệm vụ trọng tâm : - Tæng kÕt n¨m häc 2009 - 2010 ; triÓn khai kÕ ho¹ch nhiÖm vô n¨m häc 2010 - 2011 - Chuẩn bị khai giảng năm học mới 2010-2011II/ Nhiệm vụ cụ thể : Thêi gian Néi Dung Ng­êi phô tr¸ch §Þa ®iÓm 02/8 - Duyệt tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6 LĐ, CV Phòng Phòng...

lÞch c«ng t¸c th¸ng 08 n¨m 2010  I/ Nhiệm vụ trọng tâm :          - Tæng kÕt n¨m häc 2009 - 2010 ; triÓn khai kÕ ho¹ch nhiÖm vô n¨m häc 2010 - 2011          - Chuẩn bị khai giảng năm học mới 2010-2011II/ Nhiệm vụ cụ thể :

Thêi gian
Néi dung
Ng­êi phô tr¸ch§Þa ®iÓm
02/8- Duyệt tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6LĐ, CV PhòngPhòng GD - ĐT
03/8S: Họp giao ban Trưởng, Phó Phòng ban cấp huyệnChủ tịchHT số 2 UBND
C: Họp Chi bộ và cơ quan PhòngTrưởng phòngPhòng GD-ĐT
05-10- Thông báo kết quả tuyển sinh và làm thủ tục nhập học vào lớp 6 THCS LHPHĐ Tuyển sinhTHCS L.H.Phong
06-07- Chuyên đề bồi dưỡng GV Hè 2010 bộ môn Toán THCSĐ/c Hải, NguyênTHCS L.H.Phong
10/08- Học sinh Tiểu học và THCS tựu trườngHiệu trưởngCác tr TH&THCS
13/8- Họp BCH và UBKT công đoàn ngànhĐ/c Thuỷ, SơnPhòng GD - ĐT
16/8- HS Mầm non tựu trườngHiệu trưởngCác trường MN
- Các trường TH&THCS triển khai thực hiện chương trình học kỳ 1 năm học 2010 - 2011Hiệu trưởngCác trường TH, THCS
23/8- Các trường MN triển khai thực hiện chương trình học kỳ 1 năm học 2010 - 2011Hiệu trưởngCác trường Mầm non
24/8Hội nghị tổng kết năm học 2009 – 2010, Triển khai kế hoạch, nhiệm vụ  năm học 2010 - 2011LĐ, CV PhòngNhà văn hoá Lê Hồng Phong
25-31- Kiểm tra công tác chuẩn bị khai giảng năm học mớiLĐ, CV PhòngCác trường học
- Học tập chuyên đề tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh và nhiệm vụ năm họcLĐ, CV PhòngNhà văn hoá Lê Hồng Phong

N¬i nhËn:

-VP HuyÖn uû, VP UBND huyÖn-L§, CV Phßng GD-§T- C¸c ®¬n vÞ tr­êng häc-L­u VP

                                                                                                          phßng gi¸o dôc - ®µo t¹o h­ng nguyªn  


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết